Cornel Florin Moraru

 Sub imperiul întîmplării Reflecții despre libertate și destin

Sub imperiul întîmplării Reflecții despre libertate și destin

Dintr-o astfel experiență se dobîndește o libertate față de neprevăzut, pe care știința contemporană a ratat-o pe de-a-ntregul.