Katharina Pistor

Elon Musk și renașterea absolutismului

Elon Musk și renașterea absolutismului

Conducătorilor le-a fost dintotdeauna greu să accepte o îngrădire a propriei puteri.