Bogdan Tataru Cazaban

Trei cuvinte profetice despre creștinism

Trei cuvinte profetice despre creștinism

Pentru fiecare dintre noi, sensul istoriei se află în alegerea pe care o facem.

Epistolarul lui Ieronim

Epistolarul lui Ieronim

Ieronim era renumit pentru erudiția sa, pentru rigoarea filologică, pentru neostoita muncă de traducere și de explicare a Scripturilor.

 Stavropoleos – 300

Stavropoleos – 300

Anul acesta, ctitoria mitropolitului Ioanichie, cunoscută sub numele emblematic de Stavropoleos, împlinește trei secole.

Crucea cu porumbei

Crucea cu porumbei

Odată trecut pragul bazilicii, privirea este irezistibil atrasă de reprezentarea singulară a Răstignirii din absida altarului, în centrul unui fastuos decor din ramuri de acant, pornind în expansiune de la picioarele Crucii

 Credința și umbra

Credința și umbra

A fi în pragul credinței: cînd simți atracția adevărului revelat, dar și neputința de a face saltul esențial al încrederii

În amintirea lui Marin Gherasim

În amintirea lui Marin Gherasim

O carte-album alcătuită de Alexandru Davidian și publicată în 2019 îmi prilejuiește evocarea pictorului Marin Gherasim, de la a cărui trecere la Domnul se împlinesc deja șapte ani.

O carte despre Sfîntul Ioan Casian

O carte despre Sfîntul Ioan Casian

După puțin timp, va fi trimis în misiune la Roma, însă decizia imperială de exilare a Sfîntului Ioan Gură de Aur îl va face să rămînă în Occident.