Pe De Alta Carte

Confabulații & memorii fracturate

Confabulații & memorii fracturate

Dintr-un complex de slabă receptare, probabil, sau din nevoia pură de revizuire, O moarte cum tu nu ai putea avea preia cu modificări minime aproape toate povestirile din 2018

Cînd numerele înșală

Cînd numerele înșală

Dintre acestea, cea mai cunoscută este Cum să nu greșești. Puterea gîndirii matematice.

Duhul mașinilor spirituale

Duhul mașinilor spirituale

Într-un articol anterior, menționam ciocanul lui Maslow, propunîndu-mi să tratez un subiect de literatură cu o limitare autoimpusă: mintea de matematician.

Decalaje, rememorări & rateuri

Decalaje, rememorări & rateuri

O corporatistă nu poate să termine o ficțiune începută din cauza sarcinilor de serviciu.

Anton Pann - Pînă cînd nu te iubeam

Anton Pann - Pînă cînd nu te iubeam

Cu asemenea biografie, e de înțeles că Anton Pann a făcut pînă acum obiectul mai multor romanțări. Prima și ultima, documentate, e drept.

 Ei, infailibilii

Ei, infailibilii

Îndrăznesc să afirm de la bun început că cea mai radicală schimbare s-ar traduce prin ficționalizarea treptată a realității

Prin gaura cheii

Prin gaura cheii

Acţiunea se desfăşoară în Cluj, dar sentimentul că nu acest detaliu geografic contează aici cu adevărat devine nu mai puţin pregnant.

Abecedarul științei pentru vremuri tulburi

Abecedarul științei pentru vremuri tulburi

De exemplu, în chiar primul capitol, intitulat „Un lucru este fie adevărat, fie nu”, aflăm despre post-adevăr, o atitudine dăunătoare și fundamental împotriva obiectivității care stă la baza științei de orice fel.

Femei

Femei

Stela e un fel de one woman show, unde materia epică se aglutinează în jurul unui personaj feminin (sînt și altele, dar eroina e centrul din care celelalte radiază contrastant), construit special la limita mediocrității.

 Poeți bătrîni și chimiști tineri

Poeți bătrîni și chimiști tineri

Mi-a fost întotdeauna greu să accept argumentul unei „origini naturale” a conflictului dintre generații.

Minciuna care duce la adevăr

Minciuna care duce la adevăr

De pildă, Caravaggio, Michelangelo Merisi pe numele real, căruia Schama îi dedică primul capitol, a reușit să transforme arta creștină ca nimeni altul cu excepția lui Michelangelo.

 Critica, istoria şi eseistica literară în 2023 – a doua parte–  (continuare din nr. 1)

Critica, istoria şi eseistica literară în 2023 – a doua parte– (continuare din nr. 1)

Cu aceeaşi cadenţă este citită cartea lui Cosmin Ciotloş dedicată „Cenaclului de Luni” şi este valorizat contrastul benefic pe care se întemeiază judecăţile criticului bucureştean

  Dincoace și dincolo de linie

Dincoace și dincolo de linie

Dincolo de multe altele, e ceea ce deja a consacrat-o literar pe autoare drept o voce importantă și originală a literaturii române contemporane.

Critica, istoria şi eseistica literară în 2023 – prima parte –

Critica, istoria şi eseistica literară în 2023 – prima parte –

Oricît am căuta să ne refuzăm compensaţiile îndoielnice ale lamentaţiilor, cititorul de critică literară a ajuns să ilustreze astăzi, într-un reflex edificator, mai degrabă condiţia lectorului de nişă, retras în laboratorul său