Victor Brauner în licitațiile de la Paris

Lucrarea este interpretarea gravurii lui Rembrandt van Rijn din anul 1652 cunoscută cu titlul Alchimistul, Alchimistul acasă în laboratorul său și, mai tîrziu, Faust.

De curînd, casa de licitații Piasa din Paris a dispersat pe parcursul a două licitații, Artă modernă și contemporană pe 13 martie și, a doua zi, De la Victor Brauner la Martin Bradley, lucrări din colecția Galeriei Samy Kinge care și-a încheiat activitatea în urmă cu doi ani. Cele două licitații au reunit numele artiștilor pe care galeria pariziană i-a reprezentat timp de mai multe decenii: Victor Brauner, Roberto Matta, Jean Tinguely, Niki de Sainte Phalle, Eva Aeppli, Jean-Pierre Raynaud, Martial Raysse, Jean-Claude Silbermann, Martin Bradley, Olivier Aubry, Yannis Kottis, Alekos Fassianos, Gudrun von Leitner, Bodo Baumgarten, Lydia Venieri și alții. Printre lucrările adjudecate se numără o serie de tablouri, desene, acuarele și gravuri și afișele unor expoziții importante ale pictorului Victor Brauner. Trei tablouri în ulei din perioada anilor 1917-1922 sînt printre primele încercări în pictură ale artistului, înainte ca el să devină cunoscut pe scena avangardei românești. Un al patrulea, portretul Elvirei din anul 1923, este încadrat într-o ramă pictată de artist. Tabloul marchează un pas important în evoluția tînărului pictor printr-o compoziție reprezentînd o interpretare a fotografiei „dublului“ lui Marcel Duchamp, Rrose Sélavy (Mihaela Petrov, „Victor Brauner – Elvira alias Rrose Sélavy“, în Dilema veche nr. 913, 7-13 octombrie 2021). Vîndut pentru suma de 10.400 de euro, tabloul nu a suscitat prea mult interesul cumpărătorilor deși lucrarea, estimată între 8.000 și 12.000 de euro, a fost expusă în retrospectiva Victor Brauner. Eu sînt visul, eu sînt inspirația care a avut loc la Muzeul de Artă Modernă din Paris în 2020. Primele trei tablouri, care au făcut parte din lucrările aflate în atelierul pictorului, fuseseră păstrate timp îndelungat în galeria pariziană ca „documente de arhivă“. „Casa cu ferestre negre“ pictată în 1922, adjudecată la 4.550 de euro, nu a ajuns la estimarea de 5.000 așteptată. Casa din primul plan al tabloului, probabil casa familiei Brauner de la Fălticeni unde tatăl pictorului organiza ședințe de spiritism, a mai fost pictată de artist într-un tablou cu titlul „Casa bîntuită“ în anul 1947. Un peisaj cu case din anul 1922, estimat la 5.000 de euro, a fost adjudecat la 3.900. Surprinzător a fost interesul manifestat de cumpărători pentru tabloul Lampadius în laboratorul său, primul tablou pictat de Victor Brauner în anul 1917, mărturie confirmată de fratele artistului, etnomuzicologul Harry Brauner. Adjudecarea tabloului la 14.300 de euro a depășit cu mult estimarea de 4.000 pînă la 6.000 și rezultatele obținute pentru celelalte lucrări menționate. Tabloul reprezintă un bătrîn așezat în fața unei mari cărți deschise, proiectat pe fundalul întunecat al unei încăperi care trimite la descrierile cabinetelor de curiozități sau la cele pline de alambicuri și retorte ale alchimiștilor din vechime. Lucrarea este interpretarea gravurii lui Rembrandt van Rijn din anul 1652 cunoscută cu titlul Alchimistul, Alchimistul acasă în laboratorul său și, mai tîrziu, Faust. Ultimul titlu i se datorează lui Goethe, care a reprodus gravura în ediția Faust din 1790. În gravură, alchimistul privește către o curioasă figură geometrică inscripționată cu litere și semne ce amintesc de formulele din tratatele de magie. Înscrise într-un mare cerc, ele sînt înconjurate de o aureolă care lasă să se întrevadă desenul unei mîini al cărei arătător este îndreptat către o formă luminoasă ovală. Bătrînul din tabloul lui Brauner arată în același fel lumina și contururile volutelor fumegînde produse de focul unei retorte plasate în fața cărții pe care o ține pe genunchi. Dar cine este Lampadius, alchimistul din tablou? Născut în 1772 în apropierea orașului Braunchweig din Germania, Wilhelm August Lampadius a fost inventatorul lanternei cu gaz, „cel care face lumină“ în tabloul pictat de Brauner la paisprezece ani. Lampadius, specialist în metalurgie și chimie, meteorologie și agronomie, a fost profesorul lui Novalis la Academia din Freiberg, unde poetul studiază – alături de matematici și chimie – mineralogia, care avea să-i inspire descrierea peripețiilor eroului romanului Heinrich von Ofterdingen. Urmînd un parcurs inițiatic, Heinrich este atras într-o călătorie printr-un sistem subteran de căi întortocheate în căutarea florii albastre, simbol al dragostei și al poeziei. În chip premonitoriu, primul tablou pictat de Victor Brauner asociază marile teme ale lucrărilor pe care pictorul le realizează în perioada anilor 1940-1945, alchimia, poezia și magia. Alchimistul din gravura lui Rembrandt, Faust și o biografie a lui Novalis atașată unui volum al scrierilor sale au fost probabil descoperite de Brauner, adolescent, în biblioteca tatălui său, Herman Brauner, care era pasionat de literatură și scrieri oculte, avînd cu siguranță în biblioteca sa cărți în limba germană. Victor Brauner învățase germana în anii petrecuți la Hamburg, 1907-1910, și la Viena, 1912-1914, datorită educației particulare de care beneficiase în copilărie. O serie de tablouri din perioada de maturitate a pictorului poartă titluri în limba germană. Dacă titlul tabloului, Lampadius în laboratorul său, rămîne în continuare sub semnul întrebării, lucrarea, lipsită de valoare artistică, are însă valoarea unui „document“ privind istoria personală a artistului.

Loturile următoare propuse spre vînzare sînt două desene în peniță și cerneală colorată, amîndouă din anii 1949, reprezentînd, primul, un personaj feminin care amintește de seria Himerelor din 1939, iar cel de-al doilea, o schiță pregătitoare pentru seria Mamaliei, pe care Brauner o inițiază în anul 1948. Amîndouă desenele au fost achiziționate în limitele propuse spre vînzare (de la 4.000 la 6.000 de euro), fiind adjudecate fiecare pentru 5.200. Lucrarea următoare, o acuarelă de mici dimensiuni din 1951, este una dintre schițele seriei care înfățișează Retractații și trimite la tablourile Retractat în cîine sau Cîinele filozofic realizate în același an. Estimată între 4.000 și 6.000 de euro, acuarela a fost adjudecată pentru suma de 9.100. Un „obiect“ din 1950, măsurînd numai 9 x 5 cm, realizat din carton colorat în pasteluri și apoi decupat, reprezintă o „himeră“ care a atras atenția cumpărătorilor, fiind achiziționat la aproape dublul estimării pentru suma de 7.800 de euro. Ultima lucrare din seria consacrată lui Victor Brauner pe 13 martie reprezintă urările adresate de artist soției sale în 1944, la împlinirea vîrstei de 34 de ani. Un carton de culoare ocru-roz, de dimensiuni 13 x 17 cm, înfățișează contururile unui cap desenat în tuș și acuarelat, care este marcat cu cele „șapte deschideri ale fluidelor vivificatoare“. Dedesubt, caligrafiat în tuș: „Numărul anilor tăi traduce această imagine talismanică“. În partea dreaptă, cifrelor 13, 9 și 7, marcate cu albastru, le este adăugată o formulă care amintește de confecționarea talismanelor și de practica gematriei, prin care înțelesul cuvintelor este lămurit de asocierea literelor alfabetului ebraic cu numărul corespunzător fiecăreia dintre ele. Pe cealaltă parte a cartonului de aniversare sînt explicate cifrele adiționate: „13 sau 1 + 3 = patru elemente; 9 nouă este armonia celor trei lumi: a spiritului, a vieții și a materiei; 7 șapte sînt deschiderile primordiale ale vieții; 16 șaisprezece – totalitatea semnelor geomantice“. În josul lor: „Numerele sînt dintotdeauna simbolurile gîndirii ierarhizate pe scara ființelor“. În dreapta sus, numele Jacqueline și, sub el, cifra 7 marcată cu roșu. În dreapta jos, urările pe care Victor Brauner le face soției sale: „Ani de mari orizonturi benefice urmează numerele zilei de 25 mai 1944, aniversarea nașterii tale, a celor treizeci și patru de ani. Urarea mea cea mai afectuoasă de fericire este confirmată. Te îmbrățișez, Victor VB“. Estimat între 2.000 și 3.000 de euro, cartonul cu urările de aniversare a trezit interesul cumpărătorilor, fiind adjudecat pentru suma de 4.550. Fiecare dintre lucrările achiziționate poate fi însoțită, la cererea cumpărătorului, de un certificat de autenticitate gratuit.

În cel de-al doilea segment al licitației, de astă dată cu participarea online a cumpărătorilor, a fost oferită spre vînzare seria de trei gravuri realizate de Victor Brauner pentru volumul lui Yvan Goll Le Char triomphal de l’antimoine în 1949, într-un tiraj de 300 de exemplare, unde Azoth, Lilith și Raziel sînt interpretările artistului inspirate din tradiția iudaică. Vînzarea celor trei gravuri a pornit de la numai 700 de euro pentru a ajunge la suma de 1.850 la care au fost adjudecate. Un alt lot, pentru care s-au înscris mai mulți licitatori, a reunit afișele expozițiilor de prestigiu dedicate operei artistului născut în România. Colecția de optsprezece afișe a fost adjudecată pentru suma de 5.250 de euro cu toate taxele incluse, o „ocazie unică“ pentru cumpărătorul care a achiziționat întregul ansamblu. Loturile propuse de casa de licitații Piasa din Paris oglindesc activitatea galeristului Samy Kinge care, timp de peste patruzeci ani, a promovat cu fidelitate operele fiecăruia dintre artiștii galeriei sale, aleși după criteriul „simpatiei“ sau al unor afinități comune, incompatibile cu ceea ce astăzi ne-am obișnuit să numim „afacere“ cu operele de artă prezentate într-o galerie.

Foto 1: Afiș, Galeria Iola 1970

Foto 2: Fără titlu, 1950

Share